Eerste Kamerlid Tiny Kox is hoofd van de waarnemersmissie van de Raad van Europa