Fragment | Redacteur financiële markten van het FD, Marijn Jongsma: "In de buitenlandse financiële wereld wordt wel degelijk rekening gehouden met het scenario van nieuwe verkiezingen in Nederland."