De enige mogelijke verklaring die we hebben is dat Haersma Buma Twitter voornamelijk als zendmedium gebruikt