Van Bijsterveldt: Stakingskas is meest geëigende weg