Jan de Wit: “We hebben vastgesteld dat de waarderingen die aan dat overnamebedrag ten grondslag hebben gelegen niet nauwkeurig waren"