Politicus van 2012, bekeken met buitenlandse ogen: 2-1 voor Samsom in duel met Klijnsma.