Vermeend en Linschoten zijn het met elkaar eens dat VVD en PvdA met vertrouwen moeten beginnen aan een tweepartijenkabinet