Bijdrage | BNR's Walter Monster in gesprek met Wim Waninger van het Erasmus MC Vriendenfonds en Annette Visser van het Rijnstate Vriendenfonds