De solidariteit tussen generaties is belangrijk voor de vakbonden.