Patrick Morley, Operationeel directeur (COO) van de TMG, is content over Hyves