"Ik dacht dat de premier niet anders kon dan alles doen wat mogelijk is om de eurozone overeind te houden", zegt Samsom.