"Het hoeft niet terug naar de oude situatie, waarbij gemeenten zich veel meer met de corporaties bemoeiden."