Fragment | Cohen: "Natuurlijk zal ik in de toekomst mijn bijdrage proberen te blijven leveren aan de publieke zaak en aan de ontwikkeling van het gedachtegoed van de sociaaldemocratie"