De leegstand wordt volgens Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies mee-veroorzaakt door veranderd koopgedrag van consumenten