Fragment Humberto Tan | Attje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA