Frits Huffnagel over zijn ervaringen in Wie Is De Mol: "Álles is geoorloofd."