Roelof Hemmen in gesprek met Dr. Wiliam Kramer en Arien de Jong van de Fietsersbond