BNR's Harmen van der Veen nam een kijkje bij het plaatsen van de tunnelbuis