Correspondent Nikos Lanser: 'Meerderheid parlement zal voor dwing-wet zijn'.