Fragment | Peter Borgdorff, directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn