Diederik Samsom (Tweede Kamerlid van de PvdA) over het uitstellen van de kerncentrale