Audiofragment | Ad Koppejan (CDA), Harry van Bommel (SP) en Magda Berndsen (D66)