Samsom: "we hebben bereidheid getoond verder te wandelen richting begrotingsevenwicht, maar altijd met het oog op eerlijk delen".