BNR's Paul Laseur: "Verschillende mensen hebben geprofiteerd van Boonstra's voorkennis."