"Klaarblijkelijk is een opvallende of een voor een aantal calvinistische azijnpissers irritante stem wel de reden dat reclamebureaus je gaan boeken", relativeert Marijke Helwegen.