VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani: De bijstand is geen keuzemenu.