Van Bekhoven: "Murdoch heeft het afgelopen jaar in Engeland enorme reputatieschade geleden."