Een belangrijke reden voor het lage aantal uren in Nederland is het feit dat in Nederland veel parttime gewerkt wordt