Fragment | Gerrit van der Kamp: "We hebben zeker nog twee weken nodig om dit met de minister te bespreken."