"Ik heb de indruk dat Nederland actiever kan zijn in de discussie en pro-actiever in het bieden van Europese toekomstperspectieven"