Correspondent Rena Netjes staat tussen de protesterende Egyptenaren