Fragment | Kandidaten hebben een groot afbreukrisico