Johran Willegers, voorzitter Opleidingscomissie Journalistiek Hogeschool Windesheim