Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, juicht het AFM-pleidooi voor een integraal woningbouwplan toe.