Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg: "Wij als Gedeputeerde Staten toetsen aan de natuurbeschermingswet, en daar voldoet RWE aan."