Kroes: "De kosten zijn buitengewoon hoog. Dat heeft mij ertoe gezet met nieuwe voorstellen te komen met een fundamentele nieuwe benadering."