Bijdrage | BNR's Mark Beekhuis bespreekt de kwestie tussen Coca Cola en SodaStream over de billboard met 10.657 blikjes