Michiel van den Broeke (hoogleraar Polaire Meteorologie): “De snelheid waarmee dit gebeurt is wel enigszins zorgelijk."