Volgens Ben Knuppe, onder meer curator van DSB, zou Nederland wel eens Het Land van Internationale Schikkingen kunnen worden