Michiel Vergeer (CBS): "Brandstofaccijnzen is 70% van het totaal aantal rijksbelastingen"