Arie Slob van de ChristenUnie: 'Troonrede is doorvertaling van de afspraken die in het voorjaar zijn gemaakt."