Rita Buit van Consuwijzer: "De meest gehoorde klacht is dat mensen een product hebben gekocht dat gewoon niet wordt geleverd."