Fragment | Van Gerrit Zalm mogen de cultuurbezuinigingen omlaag