Hoogleraar Energie Wim Turkenburg vind het een gevaarlijke situatie die zo snel mogelijk moet worden rechtgezet