Lambregt Wessels vindt dat diplomatie niet moet wachten