Deel 1: Het kabinet moet noodhulp aan Afrika NIET verdubbelen