Milo Grootjen (Artis Planetarium): "Dit verklaart het vreemde oppervlak van de achterkant van de maan"