Hoogleraar economie Sylvester Eiffeinger: Dit verhaal krijgt nog wel een staartje