Deel 1: Grieken moeten alle vormen van inspectie toestaan