CBS: 2010 was een heel koud jaar waardoor energieverbruik hoog lag